"Loon Johnny Thijs verdeelt Bpost en Labille"

Bpost en minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS) liggen ernstig met elkaar overhoop. Dat schrijft De Tijd. De raad van bestuur van het postbedrijf zou in mei al groen licht hebben gegeven over een loonpakket van ruim 1 miljoen euro voor topman Johnny Thijs. Labille wil dat Thijs maximaal 600.000 euro verdient.

"In de regering is er nog geen akkoord over het loon van Thijs", meldt het kabinet-Labille in De Tijd. "We hebben ook nog geen loonvoorstel gekregen van de raad van bestuur." De Tijd heeft de hand kunnen leggen op een brief van Bpost die gericht is aan minister Labille. Daarin staat dat de raad van bestuur het loonvoorstel van Thijs heeft goedgekeurd en dat zijn loonvoorwaarden min of meer hetzelfde blijven.

Als het van Bpost afhangt, verdient topman Thijs binnenkort 788.000 euro vast en komen daar nog 236.000 euro variabele inkomsten bij. Dat komt in de buurt van zijn huidig loon van 1,1 miljoen euro (bruto). Bpost wijst erop dat dat loonvoorstel van Thijs is goedgekeurd in aanwezigheid van de regeringscommissaris, waarmee gesuggereerd wordt dat Labille wél op de hoogte is van het loonvoorstel.

Labille wil, sinds het ontslag van Belgacom-topman Didier Bellens, dat de nieuwe CEO van Belgacom fors inlevert. Dat zou ook gelden voor CEO's van andere (semi-)overheidsbedrijven en dus ook voor Thijs. Volgens De Tijd zou Thijs maximaal nog 600.000 euro mogen verdienen. Veel minder dan wat de raad van bestuur dus voorstelt. Dat voorstel zou te nemen of te laten zijn. Als Thijs niet fors inlevert, zou zijn contract niet verlengd worden.

De raad van bestuur pleit nochtans voor een herbenoeming van Thijs. "Als de regering haar houding tegenover Thijs verandert, kan dat leiden tot claims van investeerders", klinkt het.