"Standpunten voor en na verkiezingen niet dezelfde"

In hun kritiek op de meerjarenplanning van de stad Gent hebben alle oppositiepartijen (N-VA, CD&V en Vlaams Belang) gehekeld dat 435 voltijdse jobs op de helling staan en dat een reeks lokale belastingen en retributies stijgen. Daarmee zijn verkiezingsbeloften gebroken, klonk het unisono.

Kersvers fractievoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) verwees metaforisch naar "de muur in Ekkergem", een vervallen historische pandgang waarvan vorige week bekend raakte dat de stad die moet renoveren om een vervolging van de Gentse burgemeester Daniël Termont (SP.A) te vermijden, en waarvoor 1 miljoen euro is uitgetrokken.

"De kwestie is een mooie metafoor voor een beleid dat gestoeld is op manke informatie, onbehoorlijk bestuur en doorgeschoven verantwoordelijkheid", aldus Bracke. Hij wees onder meer op een forse verhoging van de schuldenlast, "wollig of zeer ambtelijk geformuleerde doelstellingen die transparantie in de weg staan", "ondoordachte steekvlambeslissingen op vlak van mobiliteit".

Het openen van een tweede migratieloket zal volgens N-VA een aanzuigeffect veroorzaken. "Wie files wil oplossen door een extra rijstrook aan te leggen, vergist zich", klonk het. Voor N-VA voldoet de begroting niet en is ze niet sluitend.

"Standpunten voor en na verkiezingen niet dezelfde"

Ook volgens CD&V-fractieleider Veli Yüksel wordt wonen, werken en leven in Gent duurder. CD&V hekelde de verhoging en indexering van lokale belastingen en retributies met 5 tot 20 procent "alsof dat geen belastingverhoging is", en het feit dat er meer dan 400 voltijdse jobs sneuvelen.

"De coalitie is "wakker geschoten na de verkiezingen en met twee voeten op de rem gaan staan. De standpunten voor de verkiezingen zijn niet dezelfde als de daden na de verkiezingen", klonk het. Hij sprak over "asociale maatregelen", wijst erop dat de armere middenklassen het meest getroffen wordt, en wil meer inspanningen om woningtekorten aan te pakken of voor de strijd tegen kinderarmoede. Tot slot vindt CD&V dat de coalitiepartners een voorbeeld konden geven door te besparen op hun kabinetten en een schepenambt.

Johan Deckmyn (Vlaams Belang) sprak over een niet-financierbaar bestuursakkoord en ziet de meerjarenplanning als een "boulevard van gebroken dromen en beloftes".

Zaklampjes "om de cijfers beter te kunnen lezen"

Bij de start van de gemeenteraad deelde de vakbond ACV pamfletten, stressballetjes en zaklampjes uit "om de cijfers beter te kunnen lezen". De vakbond maakt zich zorgen over het behoud van de dienstverlening, na de beslissing om 435 banen tegen het eind van de legislatuur te schrappen.

De gemeenteraad maakt zich op voor marathonvergaderingen tot woensdagavond.