Beschermde kerkuil is vogel van 2014

De beschermde kerkuil is de vogel van 2014, zo blijkt uit een verkiezing van Vogelbescherming Vlaanderen. Door de afgelopen strenge winter is het broedseizoen van de uiterst sierlijke nachtroofvogel dit jaar mislukt.

"In de jaren zeventig stond de kerkuil op de Rode Lijst van de met uitsterven bedreigde broedvogels in België", verduidelijkt de directeur van Vogelbescherming Vlaanderen Jan Rodts. "In 1982 was Vlaanderen nog amper 23 broedlocaties rijk. Anno 2013 schat men dat er opnieuw zo'n 1.000 broedparen in Vlaanderen aanwezig zijn." Toch is het broedseizoen dit jaar mislukt, als gevolg van de strenge vorige winter.

Dat de soort het opnieuw goed doet, is te danken aan het werk van de Kerkuilwerkgroep Vlaanderen. "Naast het voorzien van nestgelegenheid en het opvolgen van de kerkuilbroedsels, speelt de Kerkuilwerkgroep ook een belangrijke rol in allerhande wetenschappelijk onderzoek", verduidelijkt Rodts. "De informatie die we hierdoor verkrijgen, helpt ons om beter te verstaan welke factoren nefast of juist onmisbaar zijn voor het overleven van de Vlaamse kerkuilpopulatie."

"Kerkuil extra beschermen"

Vogelbescherming Vlaanderen heeft volgend jaar grootse plannen voor de kerkuil. "We gaan concrete voorstellen doen om de kerkuil extra te beschermen. We trachten beleidsmatig veranderingen door te voeren. We besteden ook aandacht aan het in gevangenschap houden van kerkuilen en het nadelige effect ervan op onze natuurlijke, inheemse populatie. We zullen aantonen dat, hoe contradictorisch het ook klinkt, in sommige gevallen een hangslot juist vrijheid kan garanderen."

Van de 3.324 stemmers koos bijna een kwart voor de kerkuil. De staartmees en gaai belandden op nummer twee en drie.