Europese ministers bereiken visserijakkoord 2014

De Europese ministers van Visserij hebben dinsdagavond een akkoord bereikt over de nieuwe vangstmogelijkheden voor 2014. Voor de Vlaamse visserijsector is het resultaat "matig bevredigend", zo meldt Vlaams minister-president, bevoegd voor Visserij, Kris Peeters (CD&V).
@Giulio Zanni
Deze reiger mag vooralsnog zijn gang gaan.

De vastgestelde vismogelijkheden voor volgend jaar liggen in lijn met de wetenschappelijke bevindingen. Die stellen onder meer vast dat het voor Vlaanderen belangrijke scholbestand in de Noordzee het goed doet. Daarom kunnen de vangstmogelijkheden met 15 procent verhoogd worden. Ook voor schol in de Keltische Zee werd een verhoging met 25 procent beslist.

Het tongbestand in het Engels Kanaal doet het dan weer minder goed. Uiteindelijk besloten de visserijministers een vermindering van de vangstmogelijkheden met 18 procent. In de Ierse Zee werd een forse reductie van het quotum voor tong en schol beslist.

Voor de typische bijvangsten blijven de vangstmogelijkheden ongewijzigd. In de Noordzee mogen Vlaamse vissers volgend jaar evenveel roggen en tongschar vangen als dit jaar.

Door het uitblijven van een akkoord met Noorwegen is er nog geen beslissing genomen over de vangstmogelijkheden voor kabeljauw in de Noordzee. De ministers beslisten wel al om het aantal dagen op zee in de kabeljauwherstelgebieden te handhaven.

"Er is opnieuw een duurzaam akkoord afgesloten dat de wetenschappelijke adviezen en langetermijnbeheerplannen respecteert. Hierdoor wordt zowel de toekomst van de visbestanden als die van de Vlaamse visserij verzekerd. Hiermee blijven we ook in 2014 op weg naar een duurzame en selectieve visserij", oordeelt Vlaams minister-president Peeters.