Fooien-"kliklijn" voor vuilnismannen in Antwerpen

Het Antwerpse stadsbestuur gaat strenger optreden tegen vuilnismannen die de bewoners om een nieuwjaarsfooi vragen. Dat meldt Gazet van Antwerpen. Wie het toch ziet gebeuren, wordt gevraagd om dat te melden. De betrokkenen riskeren een sanctie.
BELGA

Het is een oude traditie dat stadspersoneel en postbodes in de eindejaarsperiode aanbellen om een fooi te vragen. Maar het ophalen van vuilnis is intussen op veel plaatsen geprivatiseerd, waardoor de traditie in veel steden teloorgegaan is.

In Antwerpen kneep de stad tot voor kort een oogje dicht. Maar daar komt verandering in, zegt schepen van Stadsreiniging Philip Heylen (CD&V) in Gazet van Antwerpen. Wie vuilnismannen om een fooi ziet schooien, wordt gevraagd om dat bij de ombudsvrouw te melden. "Elke klacht zal worden onderzocht door de dienstleiding en de betrokkene riskeert een sanctie."

Voor de Antwerpse postbodes verandert er niets. Zij krijgen nationaal hun orders van Bpost en die laat de "nieuwjaarsronde" toe op voorwaarde dat de postbode niet zelf om geld vragen.

"Geen kliklijn"

In een reactie spreekt het stadsbestuur van Antwerpen tegen dat ze een kliklijn installeert. Antwerpenaars die zich geïntimideerd voelen door dergelijke acties kunnen inderdaad terecht bij de ombudsvrouw van de stad, maar dat is volgens het stadsbestuur al enkele jaren het geval. In het voorjaar zullen de bevoegde schepenen voor Stads- en buurtonderhoud en Personeel de vakbonden uitnodigen om samen tot nieuwe, duidelijke afspraken rond de "nieuwjaarswensen" te komen.

De integriteitscode van de stad Antwerpen bepaalt onder meer dat het stadspersoneel geen persoonlijke wederdiensten, gunsten of geschenken vraagt of aanvaardt. Ook in de politiecodex is er bovendien sprake van een verbod op het aanbellen of -kloppen om een "aalmoes" te bekomen. "De stad heeft al enige jaren afstand genomen van nieuwjaarsfooien", zegt het stadsbestuur. "De medewerkers van de huisvuilophaling zijn hier de voorbije jaren telkens over gebrieft."

Het aanspreekpunt voor inwoners die toch een dergelijke hinder ondervinden is al jarenlang de stedelijke ombudsvrouw, Karla Blomme. Volgens de stad werden er in 2012 voor het eerst ook effectief processen-verbaal opgemaakt na klachten. De ombudsvrouw riep gisteren op Twitter expliciet op om haar dienst te contacteren indien huisvuilophalers om een nieuwjaarsfooi zouden vragen, maar dat zou niets te maken hebben met een nieuwe aanpak.

Meest gelezen