Happy Birthday, paus Franciscus! Kolet Janssen

Decennialang bleek het Vaticaan muurvast te zitten in opvattingen, gebruiken, regels, tradities en instellingen. ‘Zo’n instituut is log en dat verander je niet in een handomdraai’, zo werd aan de gelovigen uitgelegd. Maar de nieuwe paus maakte sinds zijn aantreden in het voorjaar brandhout van die stelling. Hij legde de focus van het geloof opnieuw waar die thuishoort: bij de band tussen God en mens en de aandacht voor de armen.
opinie
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina

Verfrissend en hartverwarmend

Hij liet de pauselijke vertrekken links liggen en ging wonen op een vrij toegankelijke plek. Hij hield zich niet aan allerhande protocols en reageerde spontaan op mensen in zijn omgeving. Hij riep een raad van helpers in het leven die hem zouden steunen om de boel op orde te brengen. Hij haalde scherp uit naar wie de verkeerde prioriteiten legde. Allemaal verfrissend en hartverwarmend voor de meeste gelovigen en voor heel wat mensen die niets hebben met geloof, maar die toch vinden dat zo’n paus een soort voorbeeldfunctie heeft.

Alleen dat ene niet

Daarom wil ik de paus vandaag van harte feliciteren met zijn verjaardag. En ik hoop dat het niet zijn laatste verjaardag als paus mag zijn, want er is nog wel wat werk voor de boeg. Maar ik wil toch ook van de gelegenheid gebruik maken om mijn ontgoocheling uit te spreken. Want waarom is de paus toch zo bang voor vrouwen? Bijna alles lijkt opeens bespreekbaar, alleen dat ene niet: vrouwen kunnen nooit een gewijd ambt bekleden.

Het lijkt wel een gruwel: alsof de mis minder waard zou zijn met een vrouw als voorganger. Alsof een vrouw niet net zo goed (of zo slecht) kan verwijzen naar Christus. Alsof een vrouw niet ook de liefde van God concreet kan maken. En dat terwijl wereldwijd zoveel vrouwen hun hele leven bezig zijn met het handen en voeten geven aan hun geloof.

Vrouwen moeten hun plaats kennen

Vroeger konden we ons troosten met het feit dat verandering in het Vaticaan nu eenmaal zo traag gaat dat je het niet kunt zien. Het was misschien wel onredelijk, maar toch ook wel ‘normaal’ dat vrouwen niet werden toegelaten tot het ambt. Maar nu is zelfs die ‘troost’ weggevallen. Er wordt over heel veel nagedacht. Allerlei dingen worden bijgestuurd. Maar vrouwen moeten aan de kant blijven staan. ‘Op hun eigen onvervangbare plaats’, zullen de tegenstanders van hervormingen zeggen. Maar dat argument zijn we stilaan meer dan beu gehoord.

Natuurlijk zullen we elke functie die we ooit krijgen op onze eigen manier invullen, hoe anders? We hebben daarvoor geen mannen nodig om te bepalen tot waar dat mag gaan. Wie echt gelooft dat alle mensen kinderen van God zijn, moet dat nu gewoon in de praktijk brengen. De gelovigen zijn er al lang klaar voor, de vrouwen ook. Nu nog de jarige paus. Lang zal hij leven!

(Kolet Janssen is jeugdauteur, oud-lerares, (pleeg)moeder en oma.)

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.