Vakbonden protesteren tegen ontslag stadswachten in Diest

Enkele tientallen personeelsleden van de stad Diest hebben op initiatief van ACV en ACOD bij de start van de gemeenteraad actiegevoerd tegen de beslissing van het stadsbestuur om in het kader van de meerjarenplanning 2014-2019 de 6 stadswachten te ontslaan. Donderdag is nog een actie gepland tegen de OCMW-plannen om de poetsdienst en gezinszorg waarin 51 personen werken aan een private organisatie over te dragen.

"Deze gemeenschapswachten doen al vele jaren zinvol werk in de stad, maar worden nu zonder boe of bah aan de kant geschoven. Het betreft hier mensen die aan de slag zijn in gesubsidieerde tewerkstellingsplannen en we zijn er daarom niet van overtuigd dat deze het stadsbestuur zoveel kosten."

"Eerder dan deze mensen te ontslagen, vragen we dat er verder gesnoeid wordt in de uitgaven zoals recepties en sportdagen die toch niet echt noodzakelijk zijn", aldus vakbondssecretaris Veerle Putzeys (ACV). Een delegatie had een gesprek met burgemeester Jan Laureys (CD&V). Er werden afspraken gemaakt over verder overleg.

Diest moet tegen 2019 een tekort wegwerken van 1,3 miljoen euro en besliste daarom onder meer de preventiedienst af te slanken, wat er in de praktijk op neerkomt dat de gemeenschapswachten uit het straatbeeld zullen verdwijnen. Daarnaast zal het OCMW snoeien in de vermelde thuisdiensten. Het OCMW zal in de loop van 2014-2019 ook 1 op 3 gepensioneerden niet vervangen. Het stadsbestuur ontslaat 4 personen zonder deze te vervangen.

Diest bespaart voorts nog op subsidies en toelagen die waar mogelijk met 20 procent worden teruggeschroefd, idem voor de werkingskosten. De parkeerretributies worden met 20 procent opgetrokken en een aantal kleinere belastingen geïndexeerd.