"GAS-wet is meer dan de belachelijke gevallen die in de media komen"

Burgemeester van Antwerpen Bart De Wever (N-VA) deelt de bezorgdheid van premier Elio Di Rupo (PS) over de steden en gemeenten die soms absurde GAS-boetes uitdelen. Dat wil volgens hem niet zeggen dat de GAS-wetgeving geen goede wetgeving is. "Het GAS-systeem is een systeem dat kan werken en is meer dan de belachelijke gevallen die in de media komen", zei hij in "De ochtend".

Volgens De Wever gaat de GAS-wetgeving de straffeloosheid tegen. "Sluikstorten, vervuiling of wangedrag zijn zaken waarvan je niet kan verwachten dat justitie er zich mee bezighoudt", zegt hij. "Dat was al langer niet meer het geval en zal in de toekomst ook niet meer het geval zijn. Het is dus de keuze tussen straffeloosheid en de administratieve sancties."

"Er zijn heel wat goede voorbeelden van de GAS-wet die nooit de pers halen", zegt hij. "De jongeren die verantwoordelijk waren voor de wantoestanden op een plein in Deurne, zijn nu eerbare burgers die aan het werk zijn. Daar heeft de GAS-wetgeving echt zijn nut bewezen."

"Oordeelkundig gebruik"

De Antwerpse burgemeester benadrukt wel dat alles staat of valt met het "oordeelkundig gebruik" van de wetgeving. "Als het systeem in de pers blijft komen met absurde gevallen zoals een bejaarde dame die iets in een vuilnisbak gooit, dan gaan we dit systeem niet kunnen handhaven. Dan verlies je elk draagvlak en gaan de burgers het systeem uitspuwen. Niemand wil in een politiestaat leven, ook ik niet."

De Wever voegt er wel aan toe dat hij als burgemeester van een grootstad niet zou weten wat te doen als het systeem instort. "Wij zitten met daders die alsmaar jonger worden. Bovendien worden de misdrijven extremer. De mogelijkheid om vroeger in te grijpen en om vroeger mensen op de vingers te tikken is echt wel nodig", zegt hij. "Bovendien leiden de meeste processen-verbaal niet tot een boete. Bij minderjarigen gebeurt dat zelfs nooit. Er wordt altijd voor bemiddeling gezorgd. Het belangrijkste is niet het betalen van een boete, maar wel een gedragsverandering teweegbrengen. Het GAS-systeem kan werken en is meer dan de belachelijke dingen die de pers halen."

"Geen kliklijn"

De Wever reageerde in "De ochtend" ook op het strenger optreden tegen vuilnismannen die bewoners om een nieuwjaarsfooi vragen. Dat nieuws raakte gisteren bekend. De ombudsvrouw van de stad vroeg aan de burgers die het toch zien gebeuren dat te melden. "Dat is geen nieuwe regel. Het vragen van fooien heeft nooit gemogen", zegt hij.

Maar met wat de ombudsvrouw beslist, heeft het stadsbestuur niets te maken, zegt hij. "De burger wou dat er een ombudsdienst kwam die onafhankelijk van het bestuur klachten kan behandelen. Wanneer de ombudsvrouw dan een beslissing neemt op basis van de klachten die ze krijgt, vraagt iedereen zich af of dat niet overdreven is. Het is niet altijd makkelijk."

De Wever is het wel eens met de beslissing van de ombudsvrouw. "Het gaat om de indruk wekken dat mensen niet dezelfde dienstverlening krijgen als ze niet betalen. Bovendien kunnen wij als stadsbestuur toch niet zeggen dat de ombudsvrouw de regels niet mag naleven?" Hij weerlegt ook dat de ombudsvrouw een kliklijn in het leven zou geroepen hebben. "Het gaat gewoon om haar telefoonnummer waar alle burgers terechtkunnen met klachten. Ik zou ook geen voorstander zijn van een kliklijn. Ik ben geen voorstander van een verklikkerssamenleving", besluit hij.