"Rekening houden met geaardheid bij asielaanvraag"

In Nederland zegt de Raad van State dat staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Fred Teeven opnieuw moet bekijken of drie homoseksuele mannen uit Senegal, Oeganda en Sierra Leone in aanmerking komen voor asiel.

De drie kregen geen verblijfsvergunning, maar gingen in beroep omdat ze thuis gevaar zouden lopen.

De Raad zegt dat Teeven meer rekening moet houden met de geaardheid van de asielzoekers. Als homo-, bi- of transseksuele vreemdelingen een asielaanvraag indienen, moet onder meer worden gekeken of niet-traditionele relaties strafbaar zijn in het land van herkomst.

Bij de beoordeling mag Teeven niet meer verwachten dat mensen zich aan vervolging onttrekken door zich terughoudend op te stellen bij hun leven als homoseksueel, oordeelt de Raad van State. Vorige maand bepaalde het Europese Hof al dat EU-lidstaten niet van asielzoekers mogen verwachten dat ze hun geaardheid verbergen.