Luchtkwaliteit beter, maar nog niet optimaal

De luchtkwaliteit in Vlaanderen is nog altijd verre van optimaal, ook al worden er minder fijnstofpieken gemeten. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Over het hele jaar 2012 zaten alle 35 meetstations precies aan de maximumgrens voor fijnstof. De grens werd ook overschreden, te vaak zelfs, maar dat gebeurde in minder meetstations dan in 2011: 4 in plaats van 17. De vier meetstations bevinden zich in de Antwerpse haven en de Antwerpse agglomeratie.

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) geeft toe dat er nog knelpunten moeten worden weggewerkt.

Er hangt nog altijd te veel stikstofoxide en roet in de lucht afkomstig van dieselmotoren.

In 2012 was er in de zomer ook een periode van ozonsmog. "Toch bleef de overlast voor de gezondheid beperkt. De gemeten ozonconcentraties bleven onder de Europese streefwaarden", zegt Schauvliege. Ze geeft wel toe dat de Europese langetermijndoelstellingen voor ozon nog ver buiten bereik liggen.