Merkel pleit voor herziening Europees Verdrag

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft in haar eerste speech aan de nieuwe Bundestag aangedrongen op enkele Europese hervormingen. "Als je meer Europa wil, dan moet je ook bereid zijn om het verder te ontwikkelen", zei Merkel die onder meer pleitte voor een herziening van het Verdrag van Lissabon en bindende contracten in ruil voor steun aan noodlijdende Europese lidstaten.
AP2013

Kanselier Merkel liet er geen twijfel over bestaan. De nieuwe Duitse coalitie zal dezelfde economische lijn voeren in Europa als Merkel II. "De aanpak om hervormingen door te voeren in ruil voor steun, is de juiste gebleken", aldus Merkel die verwees naar de recente uitstap van Ierland uit het Europese financiële reddingsplan.

"De vooruitgang in landen als Ierland en Spanje heeft aangetoond dat Europa de crisis die haar bijna vernietigde te boven aan het komen is."

Pleidooi voor meer Europese controle

Maar Merkel stak meteen ook een waarschuwende vinger op. "De schuldencrisis in de eurozone is nog niet overwonnen. Dat kunnen we niet vaak genoeg benadrukken. Maar we zien de eerste successen en we zijn ervan overtuigd dat we ze voorgoed kunnen overwinnen."

Merkel verwees naar de eenheidsmunt als een onafgewerkt project en deed een oproep aan haar Europese collega's om de zwakheden van de euro weg te werken door de controle over het economisch beleid over te dragen aan de Unie. Om dat te bereiken is een verandering van het Europees Verdrag van Lissabon nodig.

"Ik weet dat het moeilijk kan zijn om wijzigingen aan het Verdrag door te voeren in de lidstaten. Maar we kunnen niet doen alsof er na het Verdrag van Lissabon nooit nog iets kan veranderen. Zo werkt het niet." Een verwijzing naar onder meer Frankrijk, dat helemaal geen voorstander is van een grotere Europese greep op het economisch beleid.

Merkel kondigde ook aan dat ze op de Europese top later deze week bij haar collega's zal aandringen op bindende contracten met de noodlijdende Europese landen. Duitsland wil dat lidstaten die financiële steun ontvangen zich ertoe verbinden om economische hervormingen door te voeren. Nu zijn er wel aanbevelingen in dat verband maar die zijn niet bindend. De kwestie ligt moeilijk in de zuiderse landen die al bij Duitsland hebben aangedrongen op  "meer solidariteit".