Open VLD verzet zicht tegen "automatenverbod" in alcoholplan

Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) heeft geen groen licht gekregen voor haar plan om alcoholmisbruik tegen te gaan. Open VLD is het niet eens met een aantal punten uit dat plan. De Vlaamse liberalen kanten zich vooral tegen het voorgestelde verbod om alcohol via automaten te verkopen. Open VLD hoopt dat er alsnog een akkoord komt, maar minister Onkelinx betwijfelt of dat er komt. "Dit was al een fel afgezwakte versie", klinkt het op haar kabinet.

Het plan lag dinsdag op de tafel van de interministeriële conferentie drugs, waarin 22 ministers uit de verschillende regeringen van ons land zitten. In zijn huidige vorm omvat het plan 33 acties die schadelijk alcoholgebruik in ons land moeten doen afnemen. Het omvatte onder meer maatregelen voor een betere preventie en hulpverlening, een betere controle op de verkoop van alcohol en het gebruik van alcohol in het verkeer, maar ook meer investeringen in onderzoek en dataverzameling.

"Het alcoholplan van Onkelinx bevat al heel wat goede elementen", klinkt het bij Open VLD. "Toch is het plan niet voldragen". Tegen het automatenverbod van Onkelinx stellen de Open VLD-ministers een "strikte toepassing van de huidige regels".

"Vandaag mag je vanaf 16 jaar een pintje drinken op café, een leeftijd die ook geldt voor de verkoop van pils via automaten. Daarom moeten automaten waar je een blikje pils kan kopen vandaag al uitgerust zijn met een e-ID-lezer, een goede regel die jammer genoeg nog niet altijd wordt toegepast. Open VLD denkt dat de toepassing van de bestaande regels veel beter is dan de invoering van een algemeen automatenverbod, zoals Onkelinx wil. Mensen mogen gerust nog een pintje uit de automaat drinken", zeggen de liberalen.

Uit het oorspronkelijke plan waren al heel wat punten gesneuveld. Zo zou de minimumleeftijd aanvankelijk opgetrokken worden van 16 tot 18 jaar en zou er een verbod komen op verkoop in nachtwinkels en shops langs snelwegen. Die punten zaten al niet meer in de uitgedunde versie die nu op de tafel lag.

Wel vroeg het plan om duidelijkheid te scheppen over welke alcoholische dranken vanaf 16 jaar en welke vanaf 18 jaar toegelaten worden. Wellicht zou dit later via een nog vast te leggen alcoholpercentage moeten gebeuren. Maar ook over dit punt werd er geen akkoord bereikt.