"Straks passeren vliegtuigen boven de kerk van Strombeek"

De burgemeesters van Grimbergen, Machelen, Meise, Vilvoorde en Wemmel verzetten zich in een gezamenlijke mededeling tegen de wijzigingen die staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet (CDH) vanaf 9 januari 2014 wil aanbrengen aan de vluchtroutes van vliegtuigen van en naar Brussels Airport. Ze voorspellen dat de hinder boven de noordrand van Brussel nog zal vergroten.

De burgemeesters verwijzen in hun mededeling naar een "preview" van de Aeronautical Information Publication (AIP), het instructieboek voor piloten en luchtverkeersleiders van 3 december jongstleden, waaruit moet blijken dat Wathelet de ENUT-vliegroute naar het westen en de CIV-route naar het zuidwesten en zuiden volledig boven Vlaams grondgebied zou willen leggen. In het verleden werden die al van boven Brussels grondgebied verschoven naar de grensregio tussen het Brussels Hoofdstedelijk en Vlaams Gewest.

De burgemeesters roepen de Vlaamse regeringspartijen op te verhinderen dat die wijziging daadwerkelijk wordt doorgevoerd. "Anders passeert de CIV-route binnenkort boven de kerk van Strombeek en het centrum van Wemmel, en DENUT boven Vilvoorde, Grimbergen en Meise."

Ook de nieuwe windnormen op Brussels Airport moeten volgens hen weer worden afgevoerd. Ze wijzen erop dat deze plannen ingaan tegen de principes van het luchthavenakkoord dat de regering enkele jaren geleden goedkeurde.

De burgemeesters stellen voorts dat Wathelet de afgelopen jaren reeds meerdere kleine ingrepen heeft doorgevoerd die elke keer nadelig uitvielen voor de noordrand. Hierbij wordt met de vinger gewezen naar Philippe Touwaide, de kabinetsmedewerker van Wathelet die vroeger ook al voor Isabelle Durant heeft gewerkt. "De toenmalige minister Durant wou in 2001 in één keer de nachtvluchten boven de Noordrand concentreren, wat tot een opstand leidde. Touwaide heeft zijn les geleerd. Hij sust nu de publieke opinie en de politiek, en gaat stap voor stap te werk, zowel voor dag- als nachtvluchten", klinkt het.