"Vlaanderen weegt nu zwaarder dan België"

De zesde staatshervorming is nu helemaal rond: vandaag zijn de laatste teksten goedgekeurd in de Kamer en de Senaat. De acht partijen die het akkoord hebben uitgewerkt, benadrukken dat het om een historische hervormingen gaat. De N-VA en Vlaams Belang blijven bij hun kritiek.

Gisteren veroorzaakte het debat over de laatste teksten nog eens geknetter in het parlement. Ben Weyts (N-VA) zwaaide met een blad vol schema's en tabellen om aan te tonen hoe ingewikkeld de staatshervorming is. Daarop zwaaide bevoegd staatssecretaris Servais Verherstraeten (CD&V) met een wit blad om aan te tonen wat de N-VA bereikt heeft.

De zesde staatshervorming regelt een overdracht van bevoegdheden voor bijna 20 miljard euro, behelst een financieringswet die de geldstromen tussen de deelstaten anders invult en omvat ook hervorming van de politieke instellingen, zo worden senatoren vanaf mei 2014 niet meer rechtstreeks verkozen.

"Vlaanderen weegt nu zwaarder dan België", benadrukt CD&V-voorzitter Wouter Beke. "De premier zal voortaan nog verantwoordelijk zijn voor 31 tot 32 miljard euro, terwijl de Vlaamse minister-president kan beschikken over 38 miljard euro. Het is duidelijk dat het zwaartepunt verlegd is."

SP.A-voorzitter Bruno Tobback benadrukt de bevoegdheidsoverdrachten: "Met bijvoorbeeld de kinderbijslag, kinderopvang, onderwijs en jeugdsanctierecht heeft Vlaanderen nu de middelen in handen om vanaf dag één een sluitend gezinsbeleid te voeren." Tobback vindt het goed dat bevoegdheden dicht bij de mensen komen. "Deze staatshervorming is opgebouwd op een objectieve manier, niet vanuit afgunst of nationalisme."

"Vlaamse regering wordt een besparingsregering"

Volgens Ben Weyts komt niet alle geld mee met de bevoegdheden, "maar slechts 87 procent". "Daardoor zal de volgende Vlaamse regering een besparingsregering worden, in plaats van een sociale uitgavenregering."

Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke is het daar niet mee eens en zegt dat de geldstromen correcter zullen verlopen. Hij benadrukt ook het beloningssysteem dat erin vervat zit. "Zo kunnen de gewesten niet alleen meer beloond worden als ze meer jobs creëren, maar ook als ze goede maatregelen nemen op vlak van het klimaat."

Maar nog volgens Weyts zijn de bevoegdheidspaketten erg diffuus. "Zo is Vlaanderen verantwoordelijk voor thuiszorg, maar niet voor thuisverpleging. Vlaanderen is ook verantwoordelijk voor snelheidsbeperkingen, behalve op de autosnelwegen." Barbara Pas van Vlaams Belang heeft het dan weer over "een ramp voor Vlaanderen".

Kamerfractieleider van Open VLD Patrick Dewael vindt het niet eerlijk hoe Weyts reageert. Hij heeft het over een erg grote staatshervorming en noemt de reactie van de N-VA "schandalig". "Zij willen natuurlijk enkel maar onafhankelijkheid, ook al noemen ze het confederalisme. Ze zeggen nu wel dat ze vooral een economisch programma willen, maar uiteindelijk keren ze toch terug naar de harde communautaire logica en zullen ze na de verkiezingen weer het land blokkeren."