Bedienden verdienen vanaf 1 januari zo'n 1 procent meer

De bedienden van het grootste paritair comité, ANPCB of PC218, zullen op 1 januari hun loon met 1,04 procent zien stijgen, in het kader van de jaarlijkse loonindexering. Dat zegt de socialistische bediendebond BBTK op basis van voorlopige cijfers. Het uiteindelijke indexeringscijfer kan nog licht wijzigen, want de inflatiegegevens voor december zijn nog niet bekend.

In het betreffende PC218 zitten ongeveer 400.000 bedienden uit een dertigtal verschillende sectoren. Door de lage inflatie van de voorbije maanden, ligt ook het indexeringscijfer een pak lager. Op 1 januari 2013 gingen de lonen nog met 2,35 procent omhoog.

Ook in heel wat andere sectoren gebeurt de automatische loonindexering op 1 januari. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de verzekeringssector (+1,0013 pct), hotelsector (+1,044 pct) of de voedingsnijverheid (+1,04 pct). Ook deze percentages kunnen dus nog licht wijzigen.