Gentse meerjarenplanning is goedgekeurd

De Gentse driepartijencoalitie van SP.A, Groen en Open VLD heeft het budget en de meerjarenplanning voor de komende legislatuur goedgekeurd, na 15 uur debat gespreid over 3 avonden gemeenteraad. De oppositie had kritiek, maar de meerderheid staat achter het stadsbestuur.

Na de felle kritiek van de oppositieparttijen deden de fractieleiders van de meerderheid hun best om de positieve punten te belichten.

Groen-fractieleider Dirk Holemans zegt dat het meerjarenplan elke Gentenaar per jaar 18 euro extra kost, maar legt vooral de klemtoon op de groene punten in het beleid. "Er wordt blijvend geïnvesteerd in Gent, in zowel een doortastend sociaal beleid, in de transitie naar een klimaatneutrale stad en in het verder stimuleren van economie en handel", vindt hij.

SP.A-fractieleider Anne Schiettekatte benadrukt dat er aan de hoofdbelastingen niet wordt geraakt. "Het bestuur heeft daarbij wel getracht onze inwoners en de werkgelegenheid zo veel als mogelijk te ontzien", vindt ze. Ze erkent wel dat de vermindering van de personeelscapaciteit "hard aangekomen" is bij haar fractie.

Open VLD legt bij monde van fractieleider Sami Souguir de nadruk op de gerealiseerde besparingen en op de keuze voor een meer efficiënte organisatie.