Grondwettelijk Hof schorst btw-plicht advocaten niet

Het Grondwettelijk Hof heeft een klacht van de Franstalige orde van advocaten en het Vlaams Netwerk voor Armoede verworpen. Beide klagers wilden voorkomen dat de invoering van de btw-heffing voor advocaten al vanaf januari ingang zou vinden. Maar het hof gaf hen nul op het rekest.

De federale regering besliste in juli van dit jaar om vanaf januari 2014 de btw-plicht voor advocaten in te voeren. Het aanrekenen van 21 procent btw moet de schatkist volgend jaar 89 miljoen euro opleveren.

Maar de Franstalige orde van advocaten verzette zich tegen dat voorstel en trok samen met het Vlaams Netwerk voor Armoede naar het Grondwettelijk Hof. Ze wilden voorkomen dat de maatregel al op 1 januari ingaat, in afwachting van een uitspraak ten gronde. Het Grondwettelijk Hof had daar geen oren naar en oordeelde dat de invoering wel al kan ingaan.

Frederik Van Hauwaert van het Netwerk tegen Armoede betreurt dat. "Men zegt dat er geen onherstelbare schade zou aangericht worden als het voorstel ingaat vanaf 1 januari. Wij betreuren de schorsing maar benadrukken dat dit geen uitspraak ten gronde is, dat zegt ook het Grondwettelijk Hof. Wij rekenen erop dat de zaak ten gronde vernietigd zal worden, zodat de btw terugbetaald zal worden."

Het Netwerk tegen Armoede vreest dat de betaling van 21 procent btw de kostprijs van een advokaat te duur zal maken voor mensen met een laag inkomen.