Milquet probeert absurde GAS-boetes te vermijden

Volgende week stuurt minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) een handboek over de nieuwe wet op de gemeentelijke administratieve sancties naar de gemeenten. Het is de bedoeling om zo absurde GAS-boetes in de toekomst zo veel mogelijk te vermijden.
De GAS-boetes zijn niet onomstreden in ons land.

De "educatieve brief" van Milquet bevat een opsomming van stichtende voorbeelden. Het is de bedoeling dat GAS-boetes een instrument zijn tegen overlast en kleine criminaliteit. Milquet vraagt de gemeenten om de nieuwe GAS-procedure "op een doordachte wijze te gebruiken, ondanks de autonomie van de gemeenten en steden".

Betekent dat nu dat een GAS-boete voor het eten van een broodje op de trappen van de kerk of voor het spelen op dwarsfluit voortaan niet meer kunnen? Dat valt niet uit te sluiten, net omdat hier de gemeentelijke autonomie speelt. Hoe dan ook probeert Milquet verkeerd gebruik te beperken.

Intussen blijkt uit een rondvraag van Het Nieuwsblad dat maar weinig gemeente de leeftijdsgrens voor GAS-boetes willen verlagen, zoals de nieuwe regels mogelijk maken. Alleen Antwerpen, Lokeren, Aalst en Ledegem willen de leeftijdsgrens verlagen van 16 naar 14 jaar.

Bijna de helft van de gemeenten wil wel het maximumbedrag van de GAS-boete optrekken: tot 350 euro voor een volwassene en tot 175 euro voor een minderjarige.