Regering komt luchthaven van Zaventem te hulp

Op voorstel van staatssecretaris van Mobiliteit Melchior Wathelet (CDH) heeft de regering het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd waardoor de luchthaven Brussels Airport in Zaventem de komende jaren jaarlijks 19 miljoen euro aan financiële steun wordt toegekend.

"Gezien de huidige crisis in de luchtvaart, heeft de ministerraad beslist aan de luchthaven Brussels Airport een jaarlijkse financiële steun van 19 miljoen euro toe te kennen voor de jaren 2014, 2015 en 2016 voor de financiering van de kosten voor de infrastructuur inzake veiligheid", laat het kabinet van staatssecretaris Wathelet weten. "De regering heeft daartoe het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd."