"Neanderthaler kon spreken zoals moderne mens"

"Het is zeer waarschijnlijk dat de neanderthaler net als de moderne mens over een complexe spraak en taal beschikte." Dat stellen Australische onderzoekers op basis van een analyse van een gefossiliseerd tongbeen van een Neanderthaler. "Het tongbeen van de neanderthaler zag er niet alleen hetzelfde uit als dat van de moderne mens, het werd ook op dezelfde manier gebruikt."

Voor het onderzoek hebben de Australische wetenschappers een gefossiliseerd tongbeen van een neanderthaler dat in 1989 werd ontdekt onder de loep genomen. Met de computer plaatsten ze het in een driedimensionaal model dat vervolgens nader werd bestudeerd.

Het model maakte duidelijk hoe het tongbeen zich bij de neanderthaler gedroeg ten opzichte van de omringende botten. Blijkbaar gebeurde dit op nagenoeg dezelfde manier als bij de moderne mens. "Dit model toont aan dat het tongbeen van de neanderthaler er niet alleen hetzelfde uitzag als dat van de moderne mens, het werd ook op dezelfde manier gebruikt", luidt het.

"Ook de Neanderthaler was werkelijk menselijk"

De vorm en de positie van het tongbeen is cruciaal voor de ontwikkeling van spraak omdat het de wortel van de tong ondersteunt. Bij niet-menselijke primaten zit het tongbeen niet op de juiste plek om klanken te produceren zoals mensen kunnen. Bij de neanderthaler was dat volgens de Australiërs dus wel het geval.

"Volgens velen is het feit dat wij kunnen spreken en taal kunnen ontwikkelen één van de meest fundamentele karakteristieken van ons mens-zijn", stellen de wetenschappers. "Als ook de neanderthaler over spraak en taal beschikte, was ook hij werkelijk menselijk."

Wetenschappers hebben lang aangenomen dat taal pas 100.000 jaar geleden is opgedoken en dat de moderne mens de enige is die over een complexe spraak beschikt. Het was precies de ontdekking van het tongbeen van een neanderthaler in 1989 die dit uitgangspunt op de helling zette. Het Australisch onderzoek gaat nu dus nog een stapje verder.