Akkoord over bankenplan, niet over fiscaal luik

De federale regering heeft vanavond een akkoord bereikt over de hervorming van de banksector in ons land. Wel is het betwiste luik over de spaarfiscaliteit doorgeschoven naar later.

Vanavond laat is de top van de federale regering het dan toch eens geworden over de hervorming van de banksector in ons land. Dat gebeurt na weken van touwtrekken tussen de partijen.

Wel is het betwiste luik over de spaarfiscaliteit zoals minister van Financiën Koen Geens (CD&V) die had voorgesteld, uit het bankenplan gelicht. Minister Geens betreurt dat dat niet meer voor de verkiezingen van mei zal kunnen geregeld worden, iets wat hij overigens erg jammer vindt.

Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) is dan weer erg in zijn nopjes nu de spaarders gerustgesteld zijn dat er niets aan de fiscaliteit van het sparen zal veranderd worden.

Over het grootste deel van de nieuwe bankenwet is er dus evenwel overeenstemming bereikt. Dat gaat dan over de bescherming van het spaargeld en het aan banden leggen van erg risicovolle activiteiten door de Belgische banken. Die maatregelen moeten een herhaling van de financiële crisis van 2007 en 2008 vermijden. Toen zijn twee van de vier grootbanken in ons land over de kop gegaan (Fortis en Dexia) en moesten die worden gered door de overheid. 

"Spaargeld beter beschermen"

Volgens een mededeling van vicepremier Laurette Onkelinx (PS) is met de nieuwe bankenwet "het spaargeld veilig gesteld". Zij maakt zich sterk dat speculatie door de banken nu enkel nog kan gebeuren via aparte entiteiten. Als die over de kop zouden gaan, moet de hoofdbank alleen kunnen overleven. Die speculatie zou overigens beperkt worden volgens percentages die de Nationale Bank per bank zal opleggen, al naargelang het risicoprofiel.

De tradingactiviteiten zouden worden beperkt "tot wat nuttig is voor de economie" en volgens Onkelinx zijn dat steun aan de export en de kmo's en de verkoop van staatsobligaties. Die trading zou dan beperkt worden tot 15% van het balanskapitaal. Boven dat percentage zouden de banken een extra dekking met eigen middelen moeten voorzien.

Ook zouden spaarders bij een eventueel faillissement van hun bank de eersten in de rij zijn om hun tegoeden terug te krijgen. De banken zouden bovendien actieve reserves moeten aanhouden om die deposito's terug te betalen, wat het risico voor de overheid minder groot maakt.

Tenslotte zouden grote strategische beslissingen van banken eerst moeten worden voorgelegd aan de Nationale Bank. Dat moet misstappen zoals de overname van ABN Amro door Fortis voorkomen. Bonussen zouden beperkt worden tot 50% van de vaste verloning en vertrekpremies voor topbankiers zouden beperkt worden tot negen maanden verloning.

A2011