Indiase regering vraagt Hooggerechtshof "anti-homoarrest" te herzien

In India heeft de regering het Hooggerechtshof gevraagd terug te komen op de recente beslissing om een anti-homowet uit het koloniale tijdperk opnieuw in voege te laten treden. Volgens de regering is het arrest dat het Hof op 11 december in die zin heeft geveld in strijd met het principe van gelijkwaardigheid.

In 2009 besliste een rechtbank in Delhi dat homoseksualiteit niet langer strafbaar was. Daarmee werd een oude koloniale wet naar de prullenmand verwezen die stelde dat een relatie tussen mensen van hetzelfde geslacht een "onnatuurlijk misdrijf" is. Verschillende conservatieve en religieuze groepen namen dit niet en stapten naar het Hooggerechtshof.

Dat Hooggerechtshof oordeelt nu dat de koloniale wet dan wel discriminerend werkt en dat seksuele relaties tussen volwassen mensen van hetzelfde geslacht niet als een misdrijf moeten worden behandeld, maar meent tegelijk dat het niet aan een rechtbank is om de wet te schrappen. Daarvoor is een meerderheid in het parlement nodig.

Met het arrest van het Hooggerechtshof werd het vonnis van de rechtbank van Delhi uit 2009 tenietgedaan en werden homoseksuele relaties in India opnieuw strafbaar. De voorbije weken stak op verschillende plaatsen in het land protest de kop op tegen deze beslissing.

Ook de regering reageerde ontstemd en noemde het arrest van het Hooggerechtshof "archaïsch" en "onrechtvaardig". Daarom heeft ze bij het Hof een petitie ingediend waarin ze vraagt om het arrest te "herbekijken". De regering motiveert haar vraag met de stelling dat het vonnis het principe van gelijkwaardigheid schendt.

Meest gelezen