Meer Europese samenwerking voor economie en defensie

Op de Europese top hebben de leiders besproken hoe het economische beleid van de eurolanden beter op elkaar kan worden afgestemd. Dat moet gebeuren met contracten, waarin de lidstaten en de Commissie afspreken welke hervormingen ze zullen uitvoeren. Er is ook gesproken over de bankenunie en defensie.
President Herman Van Rompuy.

"Het gaat om een belangrijke nieuwe stap in de economische unie", zegt Europees president Herman Van Rompuy. "De Europese Commissie heeft al heel wat instrumenten om de begrotingen van de lidstaten te bewaken, wanneer een land een overdreven tekort heeft, maar we gaan nu verder".

"Wij gaan wederzijds overeengekomen contracten sluiten over welke hervormingen er allemaal moeten gebeuren om de economie concurrentiekrachtig te houden, om het pensioenstelsel duurzaam te maken en om het onderwijssysteem performant te maken. De Europese Commissie gaat dat opvolgen", aldus Van Rompuy.

De contracten werden een jaar geleden voor het eerst gelanceerd door Herman Van Rompuy in zijn rapport over de hervorming van de Economische en Monetaire Unie. Ook de Duitse bondskanselier Merkel toonde zich een grote voorstander van het idee. Maar nog niet alle lidstaten zijn het eens over het idee van de contracten. Een definitieve beslissing erover is dan ook uitgesteld tot oktober volgend jaar.

De lidstaten hebben daarnaast ook een grote stap gezet in het opzetten van een bankenunie. De Europese ministers van Financiën hadden daarover al een akkoord bereikt op de vooravond van de top. "Wij hebben nu een akkoord bereikt over de afwikkeling van banken die grote problemen hebben", zegt Van Rompuy. "Wij hebben nu een eengemaakt toezicht en een eengemaakt mechanisme voor banken met problemen", zegt Van Rompuy.

Defensie

Voor het eerst in lange tijd werd er op de Europese top ook gesproken over meer samenwerking op het gebied van defensie en veiligheid.

De Europese leiders pleiten voor een "goed functionerende defensiemarkt" op Europese schaal, die voor meer jobs, economische groei en innovatie moet zorgen. Door een betere samenwerking kunnen er kosten bespaard worden en kan er efficiënter worden gewerkt.

Dat moet onder meer door standaardisering van de wapenuitrusting gebeuren en de ontwikkeling van nieuwe technologieën. "Het is bijna onmogelijk voor één land om nieuwe systemen zoals drones of satellieten te ontwikkelen", zegt premier Elio Di Rupo. "We moeten nieuwe uitdagingen aangaan zoals terrorisme en cyberaanvallen, daarvoor hebben we absoluut een samenwerking nodig", aldus Di Rupo.