Vlaamse regering koopt gronden Ford Genk voor 1 euro

De Vlaamse regering koopt de gronden van Ford Genk voor 1 euro. Na maanden onderhandelingen heeft de regering daarover een akkoord gesloten met de Ford-directie. De overdracht zelf gebeurt eind 2015, maar de regering heeft vanaf 2014 al de rechten om de Ford-site "op de markt te brengen voor potentieel geïnteresseerde derde partijen".

De Vlaamse regering voert al langer gesprekken met de Ford-top over de verwerving en herbestemming van de gronden van Ford Genk. De Vlaamse regering en Ford Europe hadden maanden geleden afgesproken om geen juridische veldslag te beginnen over de verwerving van de gronden van Ford Genk na de sluiting van de fabriek eind 2014. Er werd afgesproken de zaak "in der minne" te regelen.

Nu ligt er dus een onderhandelde oplossing op tafel. De Vlaamse regering verwerft de gronden voor 1 symbolische euro. Vanaf 2014 kan ze de gronden ook in de markt zetten. Peeters heeft altijd gezegd dat het de bedoeling is om op termijn opnieuw (industriële) activiteiten op de site te ontwikkelen.

Volgens de mededeling van de regering bevat de overeenkomst met Ford ook bepalingen over de "de behandeling van alle overheidsclaims ten opzichte van Ford met betrekking to de Ford Genk-site". Dat slaat onder meer op de steun aan Ford die de Vlaamse regering wilde terugvorderen. De Amerikaanse autobouwer had al laten weten dat het niet van plan was die 42,9 miljoen euro aan steun terug te betalen. Volgens de Vlaamse regering is het akkoord een belangrijke stap in de uitvoering van het Limburgse SALK-plan.

"Vandaag hebben we de garantie dat de Ford terreinen in Genk snel ontwikkeld kunnen worden door het Vlaams Gewest in nauw overleg met de stad Genk. Zo kunnen nieuwe bedrijven zich er snel huisvesten en kunnen we op zoek naar nieuwe en vooral duurzame jobs. Dit is voor Limburg een erg belangrijke beslissing", zegt viceminister-president Ingrid Lieten (SP.A).