Vlaamse regering trekt activering 50-plussers op van 58 naar 60 jaar

Om meer 50-plussers aan het werk te krijgen, wil de Vlaamse regering de verplichte activering van oudere werkzoekenden vanaf april optrekken van 58 naar 60 jaar. Vanaf januari wordt aan de begeleiding van oudere werkzoekenden zelf ook een reeks wijzigingen doorgevoerd. De socialistische vakbond reageert ontstemd.

Minister van Werk Philippe Muyters (N-VA, foto) heeft met de sociale partners afgesproken om eerst na te gaan of de VDAB de uitbreiding van de doelgroep tot 60 jaar operationeel aankan.

Ook in de begeleiding van 50-plussers verandert een en ander vanaf januari 2014. De 50-plussers werden vroeger te veel als een aparte, maar homogene groep benaderd. Voortaan krijgen zij een ruimere begeleiding, die nog meer op maat gesneden is. Het gaat om een reeks heel specifieke doelmatige ingrepen in de dagelijkse werking van de VDAB, zegt Muyters.

"Vroeger kregen 50-plussers enkel vacatures toegespeeld die gescreend waren door een 50+consulent. Bovendien moest die 50+consulent ook eerst contact nemen met de potentiële werkgever. Die beperking wordt opgeheven, het aanbod aan mogelijke vacatures zal voor 50 tot 55-jarigen gevoelig uitbreiden", aldus Muyters.

"Voor de groep tot 58 jaar behouden we de gevalideerde vacaturemeldingen. Daarnaast reserveren we de begeleiding van 50-plussers ook niet langer exclusief voor de VDAB, waardoor ook de private partners meer mensen zullen kunnen helpen. We versnellen ook de aanpak van 3 maanden naar 2 maanden, want hoe sneller we nieuwe werkzoekenden begeleiden, hoe beter de resultaten daarvan zijn."

"Een akkoord is er vooralsnog niet"

In een reactie laat de socialistische vakbond ABVV weten dat minister Muyters zich vergaloppeert door te stellen dat er een akkoord is over deze materie met de sociale partners. "Zulks akkoord is er vooralsnog niet", klinkt het.

Volgens het ABVV is enkel beslist dat de VDAB eerst de operationele voorwaarden moet realiseren. Op basis daarvan kan dan een beslissing worden voorbereid. "Het ABCC wil samen met de andere sociale partners eerst de kwalitatieve verbeteringen van de aanpak evalueren, vooraleer een uitspraak te doen."

"Op vandaag zijn wij van onze kant alvast expliciet tegen een uitbreiding", stelt het ABVV beslist. "We zijn van mening dat de aanpak van oudere werklozen effectief dient bijgestuurd te worden, maar dat daaraan geen extra verplichtingen kunnen gekoppeld worden. Wij zijn wel voorstander van de begeleiding van oudere werklozen naar werk, maar  we zijn tegen een symbolische begeleiding die dan wel de indruk geeft dat er inspanningen gebeuren, terwijl er in de praktijk geen begeleiding op maat kan geleverd worden."