Windenergie staat op nummer 1 in Spanje

Windenergie is dit jaar in Spanje, voor de allereerste keer, de belangrijkste leverancier van elektriciteit geworden. Dat zegt de beheerder van het transportnet, REE.

De wind dekte voor de eerste keer 21,1 procent van de jaarlijkse energiebehoefte. Dat is 3 procentpunt meer dan vorig jaar. Kernenergie vertegenwoordigt 21 procent. De productie van windmolens is met 12 procent gestegen.

Maar er speelt ook nog een ander aspect: door de crisis is de vraag naar elektriciteit in 2013 met 2,3 procent teruggevallen tegenover vorig jaar. De vraag ligt nu op het niveau van 2005. Als ook rekening gehouden wordt met kalendereffecten en temperatuurverschillen, bedraagt de daling 2,1 procent.

Alle hernieuwbare energiebronnen samen staan in Spanje in voor 42,4 procent van de totale elektriciteitsvraag. Dat is ruim 10 procentpunt meer dan vorig jaar, aldus REE. Na windenergie volgt waterkracht (14,4 procent), zonnepanelen (3,1 procent) en thermo-elektrische energie (1,8 procent).

Spanje heeft altijd een pioniersrol vervuld inzake windenergie. Het land is wereldwijd de op drie na belangrijkste speler. De sector klaagt wel over een forse terugval van subsidies en vreest dat de investeringen zullen afnemen.