3.450 vijftigplussers werken dankzij premies

Ruim 3.450 vijftigplussers hebben dit jaar opnieuw werk gevonden dankzij de premies van de Vlaamse regering voor oudere werkzoekenden. Een jaar geleden trok de Vlaamse regering de premies fors op. Werkgevers die een werkloze 55-plusser in dienst nemen, krijgen een premie die kan oplopen tot de helft van de loonkosten.

Eind vorige maand waren er ruim 3.450-plussers die dit jaar dankzij de premie opnieuw aan de slag gingen. Opvallend is dat vooral kleinere bedrijfjes, met minder dan 5 werknemers, oudere werklozen in dienst nemen. En dan gaat het vooral om mannen die zo weer aan werk geraken, slechts één derde is vrouw.

De bedoeling van de nieuwe premies vorig jaar was om meer 55-plussers weer aan het werk te krijgen, maar dat is tot nu toe nog niet echt gelukt. De groep 50- tot 55-jarigen die met de premies in dienst zijn genomen, is nog altijd bijna dubbel zo groot als de groep van boven de 55, hoewel er ook 170 60-plussers bij zijn.

Gisteren kondigde de Vlaamse regering nog bijkomende maatregelen aan om werkloze 50-plussers nog beter te begeleiden in hun zoektocht naar nieuw werk.