Belg aangesteld als metropoliet Grieks-orthodoxe kerk

In Brussel is Athenagoras Peckstadt aangesteld als de nieuwe metropoliet of aartsbisschop van de Grieks-orthodoxe kerk van België, Nederland en Luxemburg.

Peckstad werd op 27 november eenparig verkozen door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat in Constantinopel. Hij wil van de strijd tegen de ontkerkelijking bij de jongeren een van zijn prioriteiten maken.

"Er bestaat vandaag in onze samenleving een sterke stroom die mensen wil doen afhaken van elk religieus aspect", zegt Peckstadt. "We moeten ons de vraag stellen welke Kerk we willen overleveren aan onze kinderen en kleinkinderen. Zij verdienen een levende traditie, in dewelke ze geestelijke steun kunnen vinden, een toeverlaat om te kunnen weerstaan aan de angst en de materiële wedloop van het leven. Ze verdienen te behoren tot een geestelijke familie, die weliswaar thuis, bij hun ouders begint."

Daarnaast wil de nieuwe leider van de Grieks-orthodoxe kerk in de Benelux ook oog hebben voor de vele nieuwkomers. De nieuwe metropoliet wil ook verder meewerken aan de toenadering tussen de christelijke kerken, het jodendom en de islam.