Onderzoek naar verdwenen verarmd uranium

Het parket van Kortrijk is door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) ingelicht over een lopend onderzoek naar de afhandeling van verarmd uranium. Het laagradioactieve afval uit twee Boeings 747 op de luchthaven van Oostende werd daarbij als gewoon schrootafval afgevoerd.

Een deel van het uranium werd eerder al teruggevonden in een container op de Oostendse luchthaven. Verder onderzoek bracht aan het licht dat de rest op een schroothoop bij een schroothandelaar terechtkwam. Het FANC ontving hierover geen melding van de schroothandelaar, waarop het een onderzoek instelde. Het verarmd uranium is volgens het FANC nog intact. Dat betekent dat er voorlopig geen impact is voor mens of milieu.

Het parket van Kortrijk werd eind deze week door het FANC ingelicht over de situatie. Door het samenwerkingsverband tussen de West-Vlaamse parketten is Kortrijk verantwoordelijk voor alle milieudelicten binnen de provincie. Het parket wacht in eerste instantie het onderzoek van het FANC af. "Als dat onderzoek is afgerond, zal het parket bekijken welke inbreuken werden gemaakt op het afvalstoffendecreet en het decreet dat de ioniserende stralingen reglementeert. Bij mogelijke strafrechtelijke inbreuken zal het parket optreden", klinkt het.

Verarmd uranium wordt, net als lood, gebruikt als tegengewicht in de staart om een vliegtuig stabiliteit te geven. In elk vliegtuig zat 850 kilogram van dat laagradioactief afval.