Peeters: "Wisselmeerderheden zijn niet wijs"

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) krijgt de kriebels als hij het verwijt hoort dat de politiek al in campagne is. Hij niet, hij kan het niet genoeg benadrukken. Ook met het initiatief van zijn eigen partij en voorzitter om een wisselmeerderheid te vormen, is hij niet opgetogen. "Ik wil de puntjes op de i zetten: de meerderheid moet oplossin­gen vinden binnen de meerderheid", zo zegt hij in een interview in De Standaard en Het Nieuwsblad.

CD&V-voorzitter Wouter Beke had eerder deze week gesuggereerd om samen met de N-VA binnen het federaal parlement een wisselmeerderheid te vormen en zo het door Open VLD geblokkeerde alcoholplan alsnog goed te keuren. Maar Peeters vindt een wisselmeerderheid "absoluut not done, tenzij erg uitzonderlijk. De regering-Di Rupo moet interne akkoorden vinden en niet zoeken naar toevallige wisselmeerderheden. Dat geldt voor euthanasie, het alcohol- of het bankendossier. Dat is niet wijs."

"Wisselmeerderheden leggen een hypotheek op de coalitie. Eens je met wisselmeerderheden begint, neem je een groot risico. Dan komt de meerderheid onder druk te staan. Waarom heb je dan nog een coalitie nodig?"

Onvermijdelijk komt ook "de moeder van alle verkiezingen" van volgend jaar ter sprake. "De media schrijven graag dat we al in campagne zijn, want dan kun­nen ze daar aan toevoegen dat we onver­antwoordelijk zijn. Dat is zo doorzichtig. Mijn campagne is nog niet begonnen, dat garandeer ik u. En ik wil er zo laat mogelijk mee starten", aldus Peeters.

Peeters bevestigt nogmaals dat hij geen kandidaat-premier is. Op de vraag of zijn voorkeur uitgaat naar het minister-presidentschap in Vlaanderen, antwoordt hij: "Ik heb de afgelopen vijf jaar hard ge­werkt om die functie te upgraden. Mijn opvolger zal een job op niveau erven. Meer dan nu, inderdaad. Het Vlaamse budget groeit tot 38 miljard, dat is meer dan het federale."

"De minister­-president zal in de toekomst minstens evenwaar­dig zijn aan de premier. De man of vrouw die me opvolgt, krijgt een boeiende en machtige positie, waarin men veel ten goede kan veranderen voor de Vlaming."