9 miljoen voor 655 nieuwe plaatsen in kinderopvang

De Vlaamse overheid maakt in 2014 negen miljoen euro extra vrij om 655 betaalbare kinderopvangplaatsen te creëren. Het gaat om 455 inkomensgerelateerde plaatsen in de zelfstandige opvang en 200 plaatsen in de erkende sector. Dat meldt Kind en Gezin.

De Vlaamse regering wil tegen 2016 een opvangplaats hebben voor de helft van de kinderen tussen 0 en 3 jaar. Tegen 2020 zou er voor elke baby of peuter die behoefte heeft aan opvang een plaats moeten zijn.

Sinds 2009 heeft de Vlaamse regering 110 miljoen extra geïnvesteerd in kinderopvang, goed voor de toekenning van bijna 19.000 plaatsen.

Voor 2014 was al een extra budget van 9 miljoen euro afgesproken. Dat geld gaat naar plaatsen waar ouders kunnen betalen volgens hun inkomen. Met een eerste schijf van 4,5 miljoen euro zullen in de zelfstandige sector bestaande plaatsen omgezet kunnen worden in inkomensgeralateerde plaatsen (IKG) waarbij ouders betalen naargelang hun inkomen. Waar die IKG-plaatsen komen, wordt in januari bekendgemaakt.

Nu publiceert Kind en Gezin een oproep voor de uitbreiding met extra plaatsen in de erkende kinderopvang (2 miljoen) en in de zelfstandige kinderopvang met IKG (2,5 miljoen).

In totaal zullen met de 9 miljoen euro 455 zelfstandige opvangplaatsen met IKG en 200 erkende en gesubsidieerde opvangplaatsen gerealiseerd worden.

Daarnaast heeft Kind en Gezin beslist welke organisaties de volgende twee jaar kosteloze pedagogische en taalondersteuning kunnen aanbieden aan de zelfstandige kinderopvang. Die ondersteuning is opgenomen in het nieuwe kinderopvangdecreet dat start op 1 april 2014. De 4 miljoen euro wordt verdeeld onder 11 organisaties, waaronder de Arteveldehogeschool, kinderopvang KAV en de stad Gent.