"Gebrek aan steun van meerderheidsaandeelhouder"

In een interne mededeling legt Bpost-topman Johnny Thijs de reden voor zijn ontslag bij de overheid. Hij voelde "een gebrek aan vertrouwen en steun van de meerderheidsaandeelhouder" in de discussie over zijn verloning. Hij doelt daarmee op de Belgische staat, die 50,01 procent van de Bpost-aandelen in handen heeft. Tegelijk engageert Thijs zich om, in afwachting van zijn opvolger, zich ten volle in te zetten voor de continuïteit van het bedrijf.

Vanmiddag liet Thijs weten dat hij geen verlenging vraagt van zijn mandaat als CEO van Bpost. Hij kan zich dus niet vinden in de verlaging van zijn loon tot 650.000 euro, zoals de regering had beslist. 

In een interne mededeling legt Thijs de Bpost-medewerkers uit waarom hij het bedrijf verlaat:

"Na 12 boeiende jaren bij Bpost heb ik de manier waarop de politieke overheid de discussie over verloning gevoerd heeft als een gebrek aan vertrouwen en steun van de meerderheidsaandeelhouder ervaren. In deze omstandigheden is het beter voor alle belanghebbenden dat ik andere wegen insla. In afwachting van de komst van mijn opvolger zal ik me ten volle inzetten om de continuïteit en de discipline in het bestuur van het bedrijf te verzekeren.

Ik wil alle medewerkers, de collega's van het directiecomité, de voorzitter van de raad van bestuur, mevrouw Durez, en de leden van de raad van bestuur bedanken voor hun onafgebroken inzet en steun."