"Plantages van populieren helpen CO2-uitstoot te beperken"

De CO2-uitstoot ten gevolge van een stijgende vraag naar energie kan mee worden ingeperkt door plantages met populieren. Uit proeven van de Universiteit Antwerpen blijkt dat hun populierenplantage meer CO2 opneemt dan dat ze vrijgeeft.
ERIC HERCHAFT
Het POPFULL-project in Lochristi.

Omdat de uitstoot van CO2 aanzien wordt als oorzaak voor de opwarming van de aarde, zoeken wetenschappers naar oplossingen om de aanwezigheid van CO2 in de atmosfeer te beperken. De Universiteit Antwerpen onderzoekt met het Europese POPFULL-onderzoeksproject op een proefveld in Lochristi of populieren met relatief korte "oogsttijden" in aanmerking komen. Bijkomend voordeel van de snelgroeiende boomsoort is dat hun massa gebruikt kan worden als biobrandstof.

Onderzoekers Laura Broeckx en Melanie Verlinden zien de voordelen door hun studiewerk bevestigd. "Uit onze doctoraatsstudie is gebleken dat in onze streken populier - naast wilg - uitermate geschikt is voor biomassaplantages. Tijdens het tweede groeiseizoen na de aanplant was de biomassacultuur al een zogenoemde "sink" voor koolstof, waarbij de plantage meer CO2 opnam dan vrijgaf", concludeert Verlinden.

De CO2-neutraliteit van energie uit korteomloophoutplantages in Vlaanderen werd daarmee voor het eerst op commerciële schaal aangetoond. De biomassa-opbrengst van de populieren zal bij de oogst in februari 2014 wellicht ook erg groot blijken. De houtopbrengst wordt geraamd op tien ton droge houtsnippers per hectare per jaar.

Doctoraatspromotor en hoogleraar Rheinhart Ceulemans gelooft sterk dat populieren gekweekt kunnen worden op braakliggende terreinen of langs autosnelwegen en niet concurreren met voedselgewasgronden. Hij ziet veel potentieel in de boomsoort als energieleverancier naast andere vormen van hernieuwbare energie.

Voorlopig is een dergelijke plantage zonder subsidies niet rendabel. Er wordt verder onderzocht of de uitbating van een plantage op langere termijn goedkoper uitvalt doordat het aandeel van opstartkosten daalt.

Meest gelezen