Senioren: "Meebetalen voor beter openbaar vervoer"

De seniorenvereniging Okra stelt zelf voor om het gratis busvervoer voor 65-plussers af te schaffen. Ze stellen wel enkele voorwaarden, zo vragen ze dat het busvervoer voor alle mensen met een laag inkomen gratis zou worden. Okra wil ook meer aandacht voor comfort en dienstverlening. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad. De Lijn is niet meteen enthousiast.

In Brussel en in Wallonië werd het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers eerder dit jaar afgeschaft. De Vlaamse regering heeft dat nog niet gedaan, maar krijgt nu van de seniorenverenigingen zelf het signaal dat ze willen meebetalen.

"Schaf het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers af, op voorwaarde dat het voor alle mensen met een laag inkomen gratis wordt", is de boodschap van Okra. De vereniging telt zo'n 210.000 leden en is daarmee de grootste van zijn soort in Vlaanderen. De Vlaamse Ouderenraad steunt de oproep.

Okra stelt wel enkele voorwaarden. "Zo moet het gratis worden voor alle mensen met een laag inkomen", zegt Johan Truyers van de Okra-studiedienst in de krant. "En daarbij zitten uiteraard ook heel wat gepensioneerden."

Daarnaast vragen de senioren meer buslijnen, een betere dienstverlening en meer comfort, zoals propere zetels en meer schuilhokjes. Volgens De Lijn zal een bijdrage voor 65-plussers niet volstaan om de extra lijnen die de senioren vragen, te financieren. "Dit gaat niet veel zoden aan de dijk brengen", aldus woordvoerder Tom Van de Vreken van De Lijn.