Stadsbestuur Brugge voert de armoedetoets in

Het Brugse schepencollege en de OCMW-raad zullen vanaf 2014 geen enkele beslissing meer nemen zonder dat die de armoedetoets ondergaan heeft. Dat hebben de Brugse overheden bekendgemaakt. De West-Vlaamse provinciehoofdstad heeft daarmee een primeur in Vlaanderen vast.

Voor elke te nemen beslissing zal vooraf worden nagegaan of deze een impact heeft op mensen die in armoede leven en, indien het om een negatieve impact gaat, wat hieraan kan worden gedaan.

Volgens Dirk De fauw (CD&V), OCMW-voorzitter en schepen van Welzijn, moet de armoedetoets een instrument worden in de strijd tegen armoede. De toets moet vermijden dat beleidsbeslissingen ongewild leiden tot meer armoede of ongelijkheid. Bij ambtenaren en beleidsverantwoordelijken moet de toets ook bijdragen tot een grotere alertheid voor de armoedeproblematiek.

De N-VA, in de oppositie in Brugge, reageert tevreden bij monde van het Brugse provincieraadslid Peter De Roo. "Brugge bewijst met deze armoedetoets en de samenwerking met de armoedeverenigingen het waardevolle karakter van dit instrument om efficiënt beleid te voeren", aldus De Roo. Hij wil dat West-Vlaanderen en de bevoegde gedeputeerde Myriam Vanlerberghe ook op provinciaal vlak snel werk maken van die armoedetoets. "Ik hoop ook dat tal van andere steden en gemeenten het voorbeeld zullen volgen", besluit hij.