Strengere regels voor opvang regenwater vanaf 1 januari

Wie bouwt of verbouwt moet vanaf 1 januari rekening houden met een nieuwe, strengere stedenbouwkundige verordening inzake de opvang en infiltratie van regenwater. Dat heeft Ruimte Vlaanderen, een departement van de Vlaamse overheid, laten weten in een persbericht.

De nieuwe verordening is strenger dan de voorgaande en past in de aanpak van wateroverlast. "De principes blijven dezelfde", klinkt het, namelijk regenwater scheiden van afvalwater, regenwater zoveel mogelijk gebruiken en het overtollige regenwater laten insijpelen in de bodem.

De maatregelen worden evenwel strenger. Zo moeten voortaan bij elke nieuwbouw of verharding groter dan 40 vierkante meter mogelijkheden voorzien worden om het regenwater in de grond te laten insijpelen. Ook dienen nieuwe of vernieuwde woningen een regenwaterput te hebben van minstens 5.000 liter. Tot nu toe was dat slechts 3.000 liter.

Bij gebouwen die volledig uitgerust zijn met een groendak, daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten, moet geen regenput geplaatst worden. Percelen kleiner dan 250 vierkante meter zijn vrijgesteld van infiltratievoorzieningen.