Voedseltekort drijft sneeuwuil naar warmere oorden

Door voedseltekorten trokken de afgelopen 50 jaar nog nooit zoveel sneeuwuilen uit Canada en Alaska naar de Westkust van Noord-Amerika. Natuurbericht.be merkt op dat de dieren geen trans-Atlantische vluchten maken, maar dat ze eenmaal in de mist boven waterpartijen vaak genoodzaakt zijn om te landen op een schip, zoals het dier dat afgelopen zaterdag in Zeebrugge aan wal kwam (foto onderaan).

"De waarneming was niet geheel onverwacht", zegt Gerald Driessens (Natuurpunt). "Sneeuwuilen zijn knaagdierspecialisten met een sterke voorkeur voor lemmingen. Een crash van die populaties of de onbereikbaarheid ervan door de hevige sneeuwval, kan hen dwingen naar voedselrijkere streken af te zakken." De vogel in Zeebrugge is ongeringd, allicht gaat het om een wild exemplaar. Enkele dagen eerder werd in Calais en Hanstholm (Denemarken) ook (uitzonderlijk) al een sneeuwuil gezien.

Het is afwachten of er nog meer arriveren en hoe lang de sneeuwuil het in Zeebrugge zal uithouden. "Ook of hij zijn jachtterrein verlegt naar meer voedselrijkere gebieden, zoals de Uitkerkse polders, is nog onzeker", aldus Driessens. "Door het grotere voedselaanbod ligt dat wel binnen de verwachtingen."

Het dier ving tot en met zondag nog geen prooi, voldoende voedsel opnemen is noodzakelijk om in het voorjaar richting noorden te kunnen trekken. Natuurpunt vraagt daarom om het dier de nodige rust te gunnen en niet dichter te benaderen dan nodig, een stap terug te zetten wanneer het dier onrustig reageert, niet achter het dier aan te hollen en gezamenlijk van één kant te kijken.

Het Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité erkende al vier eerdere waarnemingen van sneeuwuilen: de meest recente dateert van november 2008 tot maart 2009 in de Uitkerkse polders.