Weer meer gevallen van hepatitis C in 2012

Het aantal nieuwe gevallen van de virale leverontsteking hepatitis C is in 2012 gestegen van 977 tot 1.135. Dat is het hoogste aantal sinds 2007. In de periode 2007-2012 kende het aantal gevallen een wisselend verloop tussen 937 (2007) en 1.135 (2012), blijkt uit het antwoord van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) op een schriftelijke vraag van Louis Ide (N-VA).

In Vlaanderen werden in 2012 599 nieuwe gevallen van hepatitis C geregistreerd, wat een forse stijging was in vergelijking met het jaar voordien (519). In Wallonië werden in 2012 vier keer zoveel gevallen opgetekend (177 tegenover 42) in vergelijking met het jaar voordien. Zowel in Vlaanderen als in Wallonië werd in 2012 een recordaantal gevallen geregistreerd voor de periode 2007-2012. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daalde het aantal in 2012 van 416 tot 359. In 2007 werden daar nog 505 gevallen geregistreerd.

Voor besmetting met hepatitis C is bloedcontact nodig, daarom raakten velen besmet voor de jaren 90, toen er nog geen betrouwbare bloedtest was voor hepatitis C. Tegen de aandoening bestaat nog geen vaccin. De behandeling varieert naargelang het genotype. Sommige patiënten kunnen met geneesmiddelen worden behandeld, andere niet. Bepaalde genotypen zijn gelieerd aan geografische regio's in de wereld. De patiënten met hepatitis C lopen risico op levercirrose en leverkanker.