"Uw enthousiasme en vertrouwen hebben me oprecht ontroerd"

In zijn allereerste kerstboodschap heeft koning Filip zijn landgenoten bedankt voor het "enthousiasme en vertrouwen" waarmee het nieuwe koningspaar is onthaald. De koning uitte ook zijn fierheid over enkele Belgische topprestaties, zoals de Nobelprijs, maar bleef - met uitzondering van enkele zinnetjes - ver weg van de binnenlandse politiek.

Kerstboodschappen van Belgische koningen zijn nooit een toonbeeld van souplesse geweest en ook koning Filip blinkt er niet in uit, maar het valt niettemin op dat de nieuwe koning voor een trendbreuk wil zorgen.

Koning Filip koos er namelijk voor om zijn allereerste kerstboodschap - en daarmee ook zijn eerste echte televisietoespraak - niet zittend achter een bureau te brengen, maar al rechtstaand voor een grote kerstboom. Met een papiertje in de hand, niet om af te lezen, maar wellicht om iets in de hand te hebben en zo de zenuwen wat te kunnen onderdrukken. Al leek de koning daar niet zo veel last van te hebben.

Een andere even opvallende trendbreuk: koning Filip bracht zijn kerstboodschap in drie talen: Nederlands, Frans én Duits en is daarmee de eerste koning die een hele kerstboodschap in het Duits voorleest. 

"Warme en intense contacten"

Wat de inhoud betreft, is het moeilijk om een centrale boodschap in zijn kersttoespraak te ontwaren. De koning ging zowat alle kanten uit. Hij begon met zijn landgenoten te danken voor de manier waarop het nieuwe koningspaar in juli onthaald werd, "op een manier die ik nooit zal vergeten".

"De warme en intense contacten tussen de mensen onderling, die dag, hebben mij diep geraakt. Uw enthousiasme en uw vertrouwen hebben me oprecht ontroerd", sprak Filip de bevolking toe.

De blijde intredes hebben de koning naar eigen zeggen geholpen om zich "nog beter te kunnen inleven in de meest diverse sectoren van de maatschappij".

Englert, B-Fast, Rode Duivels

De koning uitte ook zijn fierheid over een aantal Belgische topprestaties het afgelopen jaar. De Nobelprijs Fysica voor François Englert zag hij als een beloning van "de kwaliteit van ons wetenschappelijk onderzoek".

Ook het "efficiënte werk" van het B-Fast team in de Filipijnen na de doortocht van de tyfoon Haiyan en de Belgische troepen die actief zijn in vredesoperaties kunnen op zijn goedkeuring rekenen. Ten slotte had de koning ook oog voor de sportieve prestaties van heel wat Belgen en verheugde hij zich over de kwalificatie van de Rode Duivels voor het WK voetbal in Brazilië.

Maar de koning benadrukte ook dat er "nog heel wat moeilijkheden" zijn: de toenemende jeugdwerkloosheid, armoede, faillissementen, herstructureringen en "al te veel mensen" die in eenzaamheid leven.

Filip prees in die context de "bemoedigende maatregelen" die alle regeringen in ons land hebben genomen om "de openbare financiën te verstevigen, onze koopkracht en onze competitiviteit te beschermen, onze ondernemingen te steunen en ons sociaal model in stand te houden". "Ik vertrouw erop dat die inspanningen zullen worden voortgezet." Meteen de belangrijkste politieke boodschap in zijn toespraak.

Dialoog en verzoening

Vervolgens wijst de koning op het "cruciaal belang" van onderwijs en opleiding. "Als ouders hebben mijn echtgenote en ik, net als u, zeer veel bewondering voor het werk van leerkrachten en opvoeders. Wij beseffen maar al te goed hoe moeilijk hun taak is."

Filip onderstreept ook het belang van het smeden van banden tussen alle geledingen van de maatschappij: tussen de school en het bedrijfsleven, tussen generaties en tussen alle Belgen.

Zijn bezoek aan Zuid-Afrika - Filip woonde de herdenkingsplechtigheid ter ere van de overleden ex-president Nelson Mandela bij - heeft hem naar eigen zeggen getoond dat "dialoog en verzoening de wereld kunnen veranderen". Hij roept zijn landgenoten op om die gedachte ook in ons land toe te passen: "Laten wij ook in onszelf die kracht vinden", klinkt het.