Afghaanse vluchtelingen mogen nieuw dossier indienen

De Afghaanse asielzoekers die al lang actie voeren voor verblijfsdocumenten, mogen een nieuw dossier voor politiek asiel of regularisatie indienen. Dat is gebleken na een gesprek tussen een delegatie van de Afghanen, premier Elio Di Rupo en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD).

De Block en Di Rupo hebben hen uitgenodigd een nieuw dossier in te dienen. "Elke aanvraag zal in eerste instantie zeer zorgvuldig en individueel behandeld worden door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, dat daarbij rekening houdt met elke specifieke individuele situatie en met de algemene situatie in Afghanistan. In beroep wordt elk dossier op dezelfde zorgvuldige en individuele wijze behandeld door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen", luidt een gezamenlijke mededeling van Di Rupo en De Block.

Over een maand komt er een nieuw gesprek.

Het is niet duidelijk of de Afghanen intussen de kerk zullen verlaten in Brussel waar ze nu verblijven.