Bellens: "Waar is de regering mee bezig?"

Verschillende (voormalige) bedrijfsleiders uiten kritiek op de regering, nu Johnny Thijs opstapt als CEO bij Bpost omdat de regering het loon voor de topman van Bpost heeft verlaagd. "De verstrengeling van politiek en economie bij een beursgenoteerd bedrijf is beschamend voor ons land."

Didier Bellens, vorige maand aan de kant geschoven als topman bij Belgacom, reageert in De Standaard. "Waar is het gezond verstand naartoe? De regering moet zich dringend afvragen of de fixatie op de verloning niet te koste gaat van goed management. De regering zal zich die keuze nog beklagen", zegt hij.

Johnny Thijs, al tien jaar CEO van Bpost, maakte gisteren bekend dat hij past voor een derde termijn. Hij doet dat omdat de regering het loon voor de topman heeft verlaagd. Dat komt nu op 650.000 euro per jaar, zoals voor de CEO van Belgacom. Bij Bpost betekent dat een halvering van het loon.

Ook Karel Vinck, voormalig topman bij onder meer de NMBS, reageert in De Standaard en in De Tijd. Hij noemt minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS) "een gevaarlijk man". "Er gelden in het bedrijfsleven andere basisregels dan de ideologische waar sommige politici en partijen bij zweren", zegt Vinck. "Labille gaat zuiver ideo­logisch te werk. Dat mag mis­schien waardevol zijn bij een zie­kenfonds, maar dat is het zeker niet bij een bedrijf dat onderwor­pen is aan de wetten van de markt".

Luc Bertrand, topman van holding Ackermans & van Haaren, wijst op de gevaren van zo'n vertrek zo kort na de beursgang. "Je komt in gevaarlijk vaarwater als je je steengoede CEO zo ziet vertrekken".

Baron Paul Buysse, voorzitter van Bekaert, is streng voor de politici. "De verstrengeling van politiek en economie bij een beursgenoteerd bedrijf is beschamend voor ons land. De politiek steekt voortdurend het vingertje op over het belang van corporate governance. Wat moeten wij dan zeggen van het circus dat politici bij de overheidsbedrijven opvoeren?".