Elf illegalen aangetroffen bij controleactie op spoorlijn Antwerpen-Gent

Bij een grootschalige controleactie op de spoorlijn tussen Antwerpen en Gent zijn gisteren 3.217 personen gecontroleerd, verspreid over twaalf treinen. Uiteindelijk bleken elf mensen illegaal in ons land te verblijven, zo maakt de federale politie bekend.

Zij kregen het bevel om het grondgebied te verlaten of werden overgebracht naar een gesloten centrum met het oog op repatriëring. Het ging om mensen uit onder meer Algerije, Afghanistan, Liberia, Kazachstan, Kameroen, Kosovo en Mongolië.

De actie VSV (Veiligheid in de Sporen) was specifiek gericht tegen het fenomeen van illegale immigratie, mensensmokkel en mensenhandel. In totaal werkten 22 mensen van vier verschillende politiediensten en van de Dienst Vreemdelingenzaken aan de actie mee. Zij controleerden tussen 10 en 18 uur de identiteitsdocumenten van reizigers op het spoortraject.

De bedoeling is om in de toekomst nog meer van dergelijke acties te organiseren, ook op andere trajecten.

Er zijn ook processen-verbaal opgesteld voor inbreuken op de wetgeving rond verdovende middelen en verboden wapendracht. Er is ook een persoon aangetroffen die geseind stond voor het opsporen van zijn verblijfplaats.

Met de controles wil de Spoorwegpolitie het signaal geven dat ze begaan is met de situatie van mensen die het slachtoffer zijn van mensensmokkel of mensenhandel en met de veiligheid van de reizigers in het algemeen.