"Als 650.000 euro belediging is, wat dan als je 2.000 euro verdient?"

SP.A-voorzitter Bruno Tobback blijft de beslissing van de regering om het loon van de Bpost-topman te halveren, verdedigen. "En als de regering hoofdaandeelhouder is, is het logisch dat de regering ook een mening heeft over het loon van de CEO", reageert hij ook op de uitspraken van oud-premier Jean-Luc Dehaene (CD&V).

Het opstappen van Bpost-topman Johnny Thijs blijft de gemoederen beroeren. Maandag liet  Thijs weten dat hij niet langer aan het hoofd wil blijven van Bpost omdat de regering eenzijdig beslist had om zijn loon zowat te halveren, tot 650.000 euro.

In De Standaard herhaalde Thijs vandaag dat hij vooral moeite heeft met de manier waarop de beslissing is genomen. "Het gaat hier niet alleen om het geld, het gaat ook om de manier waarop de discussie is gevoerd en de intentie die men had. Ik hoop alvast dat ik mijn mensen nooit zo behandeld heb", klinkt het. In één adem voegt hij eraan toe dat "één persoon zijn woord niet heeft gehouden", waarmee hij -zonder hem bij naam te noemen- de bevoegde minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS) viseert.

"Ik weet niet hoe de persoonlijke relatie tussen Thijs en de minister is, ik zal er dan ook geen commentaar op geven", reageert nu SP.A-voorzitter Tobback. "Maar wat me tegen de borst stuit, zijn de reacties dat als iemand 650.000 euro per jaar verdient, dat een belediging is en een gebrek aan respect. Maar 99 procent van de bevolking werkt voor minder dan dat. Als je voor 650.000 euro zogezegd geen respect krijgt, wat moet iemand die 2.000 euro verdient dan niet denken?"

Tobback geeft toe dat Thijs goed werk heeft geleverd, "maar ik vind het toch sterk om dat succes alleen maar op het conto van 1 persoon te schrijven. Dat is ook een vorm van belediging tegenover de rest van het personeel, die geen 650.000 euro verdient. Het is een inspanning van het volledige personeel, van de volledige directie."

"Logisch dat hoofdaandeelhouder mening heeft"

Tobback is het trouwens helemaal niet eens met gewezen CD&V-premier Dehaene, die het fout vindt dat de regering zich bemoeit met het beheer van overheidsbedrijven. "Ik vind dat de regering zich daar weinig of niet mee moet inlaten. Het zijn de raden van bestuur die hun verantwoordelijkheid moeten nemen, net zoals dat in de corporate governance het geval is. De regering zal altijd in moeilijkheden raken als ze zich met dergelijke dingen moeit", zei Dehaene in "De ochtend".

"Ik ben het ermee eens dat de regering niet moet beslissen waar er een postkantoor komt of hoe laat de postbodes moeten beginnen te werken", reageert Tobback. "Maar als de regering hoofdaandeelhouder is van een bedrijf, dat trouwens ook een belangrijke maatschappelijke rol heeft, dan is het logisch dat de regering een mening heeft over het bedrijf en over hoeveel de CEO verdient."

Zou de SP.A kunnen leven met een privatisering van Bpost, zoals Open VLD zou durven te opperen? "Ik denk dat de postbedeling een maatschappelijke functie is en dat er dus een goede reden is waarom de overheid hoofdaandeelhouder is", aldus nog Tobback. "Het is ook een bedrijf dat financieel gezond is en rendeert. Elke euro die Bpost als dividend uitkeert, is er een die we niet aan de belastingbetaler moeten vragen. Ik zie dus geen reden om Bpost te verkopen."

Meest gelezen