Electrawinds krijgt drie maanden bescherming

Het noodlijdende groenestroombedrijf Electrawinds krijgt van de Oostendse rechtbank van koophandel drie maanden bescherming tegen schuldeisers. Topman Luc Desender zal in de raad van bestuur vervangen worden door drie gerechtsmandatarissen.

Door de snelle expansie van de vorige jaren heeft Electrawinds een torenhoge schuld opgebouwd. Om het bedrijf van een faillissement te redden, is er nieuw kapitaal nodig. Maar de manier waarop dat kapitaal er moet komen, leidt tot veel onenigheid binnen het bestuur en de aandeelhouders.

Op 9 december vroeg Electrawinds in afwachting van een oplossing gerechtelijke bescherming aan tegen de schuldeisers. De aanvraag is gebeurd voor zowel Electrawinds NV, de holdingvennootschap in Oostende, als Electrawinds SE, de Luxemburgse beursgenoteerde holding. De Oostendse rechtbank heeft nu bescherming verleend voor drie maanden, tot 27 maart.

Het gerecht stelt drie mandatarissen aan in de raad van bestuur. Zij komen in de plaats van oprichter en CEO Luc Desender (kleine foto).

De rechtbank is van mening dat Desender en zijn vennootschap LDS niet langer in het belang van het bedrijf handelen. "Hun houding heeft ertoe bijgedragen dat er onenigheid is ontstaan bij het bestuur en het herfinancieringsproces verlamd werd," luidt het. De rest van de raad van bestuur van Electrawinds blijft aan.

De mandatarissen moeten een inventaris van de aandelenstructuur opmaken en in kaart brengen wie de aandeelhouders zijn en in welke genootschappen Electrawinds participeert. Tegen 20 februari moeten ze een reorganisatieplan opstellen. Ze moeten ook "in de mate van het mogelijke de verzoening binnen het bestuur en het management van de onderneming proberen te bevorderen."

Met de bescherming wordt extra tijd gekocht om een herinvestering en een reorganisatie door te voeren. Tot voor kort was enkel een consortium rond Gimv en Fortino bereid om te investeren, maar dat stootte op een njet van Desender. Vorige week bleek ietwat verrassend dat de Waalse intercommunale Tecteo bereid is om tot 50 miljoen euro te investeren.

De periode van drie maanden kan overigens nadien nog verlengd worden.