Kan "verzoeningstekst" impasse bij Aalsterse SP.A doorbreken?

In Aalst heeft de lokale SP.A-voorzitter een "verzoeningstekst" opgesteld waarmee hij de impasse binnen de lokale afdeling hoopt te doorbreken. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen rommelt het binnen de Aalsterse SP.A. De tekst wordt normaal volgend weekend besproken.

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen rommelt het binnen de Aalsterse SP.A-afdeling. Bepaalde leden waren geen voorstander van een bestuursdeelname met de N-VA en CD&V omdat ze zich niet achter het bestuursakkoord konden scharen.

Net voor de kerstvakantie onthielden twee gemeenteraadsleden (Sam Van de Putte en Patrick De Smedt (foto boven), die kritisch staan tegenover de samenwerking met de N-VA) zich bij de stemming van het meerjarenplan omdat dat niet sociaal genoeg zou zijn, maar ze stemden wel voor het budget van 2014.

Patrick De Smedt, voormalig OCMW-voorzitter en momenteel voorzitter van de lokale afdeling, schreef eind november een "verzoeningstekst". Die wil hij volgend weekend bespreken met de andere lokale SP.A-leden.

"We hebben die tekst nog niet kunnen bespreken door de drukte bij het opstellen van de beleids- en beheerscyclus met de daarmee gepaard gaande vergaderingen en commissies", reageert schepen Ann Van de Steen (kleine foto). Zij wijst er wel op dat de "verzoeningstekst" eenzijdig opgesteld werd door De Smedt en dat ze er als "socialist in hart en nieren" niets voelt om die te tekenen. Nationaal SP.A-voorzitter Bruno Tobback dreigde donderdag in De Standaard dat "iedereen die de tekst niet ondertekent, zich een andere partij moet zoeken".

Omdat de andere SP.A-schepen, Dylan Casaer, momenteel in het buitenland zit, verkiest Van de Steen om later samen inhoudelijk te reageren.