Obama ondertekent begrotingscompromis

De Amerikaanse president Barack Obama heeft tijdens zijn kerstvakantie op Hawaï de Amerikaanse begroting voor 2014 en 2015 ondertekend. Die is het resultaat van een zwaarbevochten compromis tussen Republikeinen en Democraten. De dreiging van een nieuwe sluiting ("shutdown") van de overheid is daarmee voorlopig van de baan.

Volgens het midden december door het Congres aangenomen akkoord wordt een reeks automatische besparingen ter waarde van 63 miljard dollar teruggedraaid. Anderzijds worden nieuwe inkomsten aangeboord met een pakket bezuinigingen en belastingverhogingen van 85 miljard dollar.

Na twee jaar van historische daling stijgen de federale overheidsuitgaven de komende twee jaar opnieuw: van 967 miljard dollar voor 2013, naar 1.012 miljard dollar voor 2014 en 1.014 miljard dollar voor 2015.

Het begrotingsakkoord kreeg ruime steun van zowel Democraten als Republikeinen in het Congres. Een nieuwe "shutdown" is daarmee voorlopig afgewend. In oktober was de Amerikaanse overheid al eens "gesloten" door gebakkelei over de begroting, en die "shutdown" betekende een ernstige aderlating voor de Amerikaanse economie. "Dit akkoord bewijst dat beide partijen kunnen samenwerken. We kunnen onze onenigheden aan de kant schuiven en een basis voor akkoord vinden", zei de Republikeinse voorzitter van de Begrotingscommissie Paul Ryan.

Maar de lucht is nog niet helemaal opgeklaard want Democraten en Republikeinen moeten eind februari of begin maart ten laatste alweer een nieuwe fiscale klip omzeilen, die van het verhogen van het schuldenplafond.

President Obama ondertekende donderdag overigens ook de jaarlijkse grote wet over de defensie. Die versoepelt de beperkingen om gedetineerden uit de militaire gevangenis op Guantanamo naar landen die ze willen aannemen, over te brengen.