Onderzoek naar fraude onderschepte facturen

Het gerecht onderzoekt enkele tientallen klachten over bendes die rekeningnummers op facturen vervalsen. Die zouden uit postzakken worden gehaald. Volgens De Tijd en Trends heeft onderzoek aangetoond dat daarvoor valse bankrekeningen bij Bank van de Post werden geopend, maar volgens Bpost zelf is dat nog lang niet zeker.

De criminelen zouden facturen uit de postzakken halen en die daarna vervalsen, zodat het geld niet naar de oorspronkelijke bestemmeling wordt gestuurd, maar naar hun eigen bankrekening. Die rekeningen zouden bij Bank van de Post met vervalste identiteitsbewijzen zijn geopend, waardoor onmogelijk kan worden achterhaald wie de echte titularis is.

Volgens De Tijd en Trends zou Bpost al drie jaar op de hoogte zijn van de fraude met de facturen, maar zou het postbedrijf tot zover niets hebben ondernomen. Het Brussels gerecht heeft na een heleboel klachten en een ingebrekestelling beslist Bpost te verhoren.

Woordvoerder Piet Van Speybroeck van Bpost ontkent dat het postbedrijf niets zou hebben ondernomen. "Wij werken volop mee met het onderzoek, maar het is tot zover niet bewezen dat de fraude effectief bij Bpost gebeurt. Waar de rekeningen worden vervalst, is nog niet achterhaald." Volgens Van Speybroeck gaat het om gespecialiseerde bendes die subtiel te werk gaan.

"Een vervalste factuur kan onderschept geweest zijn vóór ze bij Bpost is gedeponeerd (tijdens het printen, onder omslag steken, frankeren, voorsorteren, transporteren, enz.), terwijl ze bij Bpost behandeld wordt, en nadat ze door Bpost is besteld. Bij Bpost wordt ze maximaal enkele uren behandeld en de sorteercentra hebben alle camerabeveiliging", laat woordvoerder Fred Lens van Bpost weten.

Bpost laat ook nog weten dat het geen dagvaarding heeft ontvangen en dat het zich in de zaak burgerlijke partij heeft gesteld.