We stonden meer dan 1.470 uur in de file in 2013

Een autobestuurder stond dit jaar gemiddeld al meer dan 1.470 uur in de file. Dat blijkt uit cijfers van mobiliteitsorganisatie Touring voor de eerste 10 maanden van 2013. 1.470 uur file is meer dan vorig jaar, maar geen record. In 2010 stonden we nog 120 uur langer in de file.

Januari en maart 2013 waren de zwaarste maanden. Door de hevige sneeuwval stond er op bepaalde dagen 637 kilometer tot maar liefst 1.671 kilometer file op de Belgische wegen.

Opvallend dit jaar is wel dat de grote files vanaf 200 kilometer en meer, langer duurden. Touring ziet drie oorzaken. Ten eerste worden incidenten op de weg te traag opgelost. "Ons land mist een goed ongevallenbeheer waardoor een adequate ongevallencoördinatie ontbreekt. Er is nood aan een centrale meldkamer", zegt Danny Smagghe van Touring (foto).

De combinatie van meer verkeer op de baan en de knelpunten op onze snelwegen is een andere oorzaak. "Door fouten in het verleden zitten we op onze snelwegen met trechters waar de structurele files beginnen. Bovendien komt er elk jaar meer verkeer bij wat het probleem alleen erger maakt", klinkt het.

Tenslotte ligt de oorzaak ook bij de automobilist. "De Belg past zijn rijgedrag niet aan aan de weersomstandigheden. Als het sneeuwt wordt er vaak te traag gereden. Maar regen en donker weer zijn vooral risicovol. Automobilisten voelen zich overmoedig. En dat fenomeen neemt elk jaar toe, met meer ongelukken tot gevolg", aldus Smagghe.