"Paus Franciscus best geklede man van 2013"

Het New Yorkse mannenblad Esquire heeft onconventioneel ervoor gekozen om paus Franciscus uit te roepen tot best geklede man van 2013. Het blad viel vooral voor de "symboliek (die zijn kledij uitstraalt) voor zijn keuzes als paus".
AP2013

De kled­ing van de Argentijnse paus wijst vol­gens het blad op "een nieuw tijd­perk voor de katholieke kerk (en voor velen: nieuwe hoop)".

"Zijn manier van kle­den weer­spiegelt werke­lijk de men­tal­iteit die er achter zit", zegt Anna Pellegrini van de Universiteit van New York. "De nederigheid van zijn kledij biedt een mogelijkheid om zichtbaar zijn theologische en materiële bezorgdheid voor de armen te tonen."

"Paus Fran­cis­cus begri­jpt dat heren­mode is bedoeld om het karak­ter van de man in de kled­ing te uiten", zo citeert rknieuws.net Mary Lisa Gave­nas, auteur van The Fairchild Ency­clo­pe­die voor Heren­mode.

"De weelderige juwe­len en de met bont gevo­erde capes van weleer (zoals bij paus Benedictus XVI, foto onderaan) hebben plaats­ge­maakt voor een ned­eriger kleed en deze onder­brek­ing van esthetis­che tra­di­tie zegt veel van de man en wat hij hoopt te bereiken bij het ver­richten van zijn aardse taken", weet de redac­tie van Esquire.

Eerder was de paus door het weekblad Time al uitgeroepen tot "Man of the Year 2013".

Meest gelezen