"Wellicht geen indexering in 2014"

De volgende overschrijding van de spilindex zou maar plaatsvinden in december 2014. Dat blijkt uit prognoses van het Federaal Planbureau. De verschuiving is volledig op naam te schrijven van de verlaging van de btw-voet op elektriciteit.

Daardoor zouden de sociale uitkeringen in januari 2015 en de weddes van het overheidspersoneel in februari 2015 met 2 procent aan de gestegen levensduurte worden aangepast.

De laatste overschrijding van de spilindex dateert van november 2012. De uitkeringen en de ambtenarenlonen werden toen aangepast in respectievelijk december 2012 en januari 2013. In vorige prognoses ging het Planbureau nog uit van een overschrijding van de spilindex in juni dit jaar.

Het Planbureau verwacht voor 2014 een gemiddelde jaarinflatie van 0,9 procent. In vorige prognoses van december ging men nog uit van een inflatie van 1,1 procent. De groeivoet van de zogenoemde gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen, zou in 2014 gemiddeld 1,0 procent bedragen.

De nieuwe vooruitzichten houden rekening met de btw-verlaging op elektriciteit vanaf april 2014. In vorige prognoses was dat niet het geval.

Nog volgens het Planbureau zal de actualisering van de indexkorf in januari mogelijk gepaard gaan met een "belangrijke" herziening van de inflatievooruitzichten. Hoe omvangrijk dat zal zijn, is nog onduidelijk.

Meest gelezen